Aktuality
Aktuálně na výstavbě projektu BD Tuhnice 01.12.2023

Aktuálně na výstavbě projektu BD Tuhnice 01.12.2023

1.12.2023
Sdílet tento příspěvek

Aktuálně na výstavbě projektu BD Tuhnice probíhají práce na hrubých rozvodech technického zařízení budov a další práce dle soupisu níže.

 - rozvody ZTI a topení jsou dokončovány v 6.NP (1.PP – 5.NP hotovo) zprovozňování kotelny – montáž kotlů a zásobáren vody, - svislé rozvody VZT jsou dokončeny po 6.NP, vodorovné po 2.NP, montáž rekuperací 1.PP,  - rozvody slaboproudu a silnoproudu jsou dokončeny po 6.NP (1.PP – 5.NP hotovo),

-bytové rozvaděče, strojky zásuvek a vypínačů jsou namontovaný po 4.NP (včetně), - probíhají práce na hlavním elektro přívodu do domu,

-okna jsou namontovaný komplet,

-probíhá montáž SDK konstrukcí (rastrů) v 4.NP (1.PP-3.PP hotovo), - dokončování falcové krytiny ZAPAD, - hrubé podlahy dokončeny po 4.NP (včetně),   - omítky dokončeny po 4.NP (včetně),  - realizace kontaktního zateplovacího systému – dokončování západní strany,

- probíhá montáž venkovních zámečnických prvku.

Sdílet tento příspěvek